Monday, September 19, 2016

JENIS PELABURAN EMAS DI PASARAN


Pelaburan emas boleh dibahagikan kepada tiga kategori utama seperti berikut:
  1. Emas Fizikal
  2. Akaun Emas
  3. Emas Maya


Emas Fizikal
Emas fizikal adalah dalam dua bentuk berikut:
  1. Bentuk syiling emas dan jongkong emas
  2. Barang perhiasan.


Akaun Emas
Terdapat produk pelaburan emas berasaskan akaun simpanan emas. Kelebihannya ialah pemegang akaun dapat membuat keuntungan dengan kenaikan harga emas tanpa perlu menyimpan emas yang dibelinya secara fizikal. Dengan membuka akaun ini, pelanggan tidak diberikan emas fizikal, sebaliknya kuantiti emas yang dibeli beserta nilainya direkodkan dalam buku akaun pelanggan.

Emas Maya
Emas maya adalah emas yang diniagakan untuk pelaburan secara bukan fizikal. Perniagaan emas maya adalah menggunakan platform elektronik, seperti yang ditawarkan oleh sesetengah broker forex.

Pastikan Mematuhi Syarak
Terdapat pelbagai kaedah dan produk pelaburan emas dan semakin ramai orang Islam yang terlibat dalam aktiviti ini. Bagi yang terlibat atau baru hendak menceburkan diri dinasihatkan supaya mengambil perhatian dari sudut kepatuhan Syariah. Ini kerana keuntungan dari pelaburan tersebut sekiranya tidak memenuhi tuntutan syarak akan membiakkan sumber pendapatan haram yang dimurkai dan tidak diberkati oleh Allah.

Menjadi peranan kepada para Ustaz, Pendakwah dan pelajar Pengajian Islam untuk sentiasa peka dengan kewujudan pelbagai produk pelaburan emas, agar dapat memberi panduan kepada masyarakat Islam yang ingin melibatkan diri dengan aktiviti ini. Apatah lagi aktiviti pelaburan ini melibatkan item yang bersifat ribawi.

Pengguna Islam perlu berhati-hati dalam memilih produk pelaburan emas dan tidak hanya terpengaruh dengan janji-janji pulangan lumayan yang tidak dipastikan status halalnya.

Syarikat-syarikat perniagaan emas hendaklah peka dengan hukum-hakam syarak berkaitan pelaburan emas. Sewajarnya setiap syarikat pelaburan emas mewujudkan jawatankuasa syariah tersendiri bagi memastikan produk yang ditawarkan tidak menyalahi hukum syarak.


Sumber: International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Analisis Syariah Terhadap Produk-Produk  Pelaburan Emas Di Malaysia

No comments: