Thursday, December 26, 2013

AKHLAK NABI SAW KETIKA MENERIMA TETAMU

Pada suatu ketika Rasulullah saw didatangi oleh tiga orang tetamu yang datang berjumpa dengan Nabi saw dengan ucapan “assalamu’alaikum warahmatullah”, tetapi Rasulullah saw mendiamkan diri. Kemudian sekali lagi mereka mengucapkan salam, “assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh”, Rasulullah tidak menjawabnya buat kali kedua, sehinggalah kali yang ketiga Rasulullah saw tetap tidak menjawab tetapi Baginda bertayammum terlebih dahulu kemudian baru menjawab salam.

Tindakan Baginda Nabi saw itu menimbulkan kemusykilan pada para Sahabat. Para Sahabat bertanya, “ya Rasulullah, kami memberi salam dan tuan tidak menjawabnya, adakah tuan marah kepada kami dan kami adalah ahli neraka”? Rasulullah saw menjawab “bukan begitu”, Rasul saw bersabda, “aku tidak ingin menjawab salam kecuali dalam keadaan suci”.

Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Baari bisyarah Sohih Bukhari menjelaskan makna yang pertama Nabi saw tidak menjawab salam tetamunya oleh kerana Nabi saw merasakan tidak sopan menjawab salam yang diberikan oleh tetamunya dalam keadaan Baginda tidak suci.

Dapat difahami juga bahawa Nabi saw bertayamum apabila ketiadaan air, dan Baginda bersuci adalah kerana Baginda tidak mahu menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan berwudhuk.

Sesungguhnya itulah akhlak Nabi saw yang dikhabarkan dalam Firman Allah swt, “wa innaka la’alaa khuluqin adzim” yang bermaksud, “kau sungguh berada di dalam akhlak yang agung”.  

Habib Munzir

Friday, November 8, 2013

ALLAH BERSAMA HAMBA YANG MENGINGAT DAN MENYEBUT NAMA-NYAALLAH BERSAMA HAMBA YANG MENGINGAT DAN MENYEBUT NAMA-NYA


قال رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُمَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ
(صحيح البخاري)
Sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadis qudsi, Firman Allah: “Aku bersama hamba-Ku di waktu dia mengingati-Ku dan di waktu bergetar bibirnya menyebut nama-Ku”.
(Sohih Bukhari)
Waktu yang mulia dan agung adalah ketika mana kita dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah. Iaitu ketika menunaikan solat, berzikir, berpuasa, menunaikan zakat, bersedekah dan amalan-amalan soleh lainnya yang kita lakukan seperti menghadiri majlis-majlis zikir dan majlis ta’lim yang mana seluruh kemuliaan dan kesucian melimpah atas majlis-majlis seperti ini.

Perkahwinan antara suami dan isteri belum tentu dikurniakan anak, haiwan yang mengawan belum tentu bertelur, tumbuhan pula belum tentu tumbuh jika ditanam. Hakikatnya ada suatu ketentuan Illahi yang mengatur segala kehidupan dan mengatur setiap nafasku dan nafas kehidupan keseluruhannya.
Sesungguhnya manusia tidak memiliki dirinya sendiri dan manusia tidak mampu mencipta sel tubuhnya. Bagaimanakah manusia mampu menggerakkan setiap selnya yang berfungsi bagi menggerakkan jasad setiap hari.

Allah memberikan kita kehidupan dan ia merupakan pemberian yang tidak mampu diberikan oleh makhluk lain. Sebelum kita berzikir, alam semesta ini telah terlebih dahulu berzikir mengagungkan nama Allah namun kita tidak mampu mendengarnya. Rugilah manusia yang sibuk dengan dunianya sehingga melupakan Allah, andai tersingkap baginya keadaan saudara mara yang sedang bersemadi di alam barzakh sudah tentu dia akan terus dalam keadaan sujud sehingga meninggal.

Dalam mengulas maksud hadis di atas, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Baari menjelaskan bahawa makna “bersama” itu bukan bererti Allah bersama secara Dzat-Nya, tetapi menunjukkan bahawa Allah sangat mencintai orang yang mengingat-Nya.

Mengingati Allah itu adalah bermula dengan hati, Nabi saw bersabda, “bergetar bibirnya menyebut Nama-Ku”. Hati mengingati Allah kerana perasaan rindu dan cinta kepada Allah hingga terzahir dibibir lalu mengucapkan dan meluahkan perasaan cinta dan rindu.

Hidup seharian manusia kini merasakan dan membicarakan rasa cinta sesama makhluk iaitu kepada kekasih, kepada anak, dan teman, tapi manusia merasa janggal membicarakan rasa cinta pada Allah. Sedangkan matlamat kita diciptakan adalah untuk menyembah hanya pada Allah.

“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku”. (ad-zariat: 56)

Allah tidak memerlukan penghambaan kita, kita disuruh menyembah Allah kerana Allah mahu kita dekat dengan-Nya. Apabila kita dekat dengan Allah maka Allah akan menganugerahkan syurga kepada kita.

Cintailah Allah melebihi selainnya, jangan kita mencintai seseorang melebihi cinta kita pada Allah, makhluk semuanya akan meninggalkan kita namun Allah tetap sentiasa ada tanpa pengakhiran. Setiap kita mempunyai kekasih, keluarga, sahabat handai dan anak-anak, namun cinta Allah itu adalah teratas. Kadang-kadang kita lebih pedulikan perkara lain berbanding Allah, ada yang risaukan baju di ampaiannya dan kasutnya ketika sujud dalam solat.

 Washallallahu ala Sayyidina Muhammad Nabiyyil Ummiy wa Shohbihi wa Sallam

Sumber: Petikan dari tausiyah Habib Munzir


Tuesday, August 27, 2013

CARA MEMAKAI CINCIN SECARA SUNNAHGambar Mufti Mesir Syeikh Dr. Ali Jumuah memakai cincin.


Dalam kitab Sharah Sohih Muslim karya Imam an-Nawawi disebutkan:
Dari hadis Thalhah bin Yahya dan Sulaiman bin Bilal, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Anas, “sesungguhnya Rasulullah Saw memakai cincin perak di sebelah kanan.”

Dalam hadis Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas: cincin Rasulullah Saw di sini”. Ia menunjuk jari kelingking kanan kiri.

Dalam hadits Ali: “Rasulullah Saw melarang saya memakai cincin di jari ini dan ini”. Dia menunjuk pada jari tengah dan jari di sampingnya (telunjuk). Diriwayatkan dalam kitab lain selain Sohih Muslim: “Jari telunjuk dan jari tengah”. Kaum muslimin sepakat bahwa Sunnah meletakkan cincin di jari kelingking. Sedangkan perempuan memakai cincin di jari jemarinya.

Adapun hikmah dalam masalah ini menurut para ahli Fiqh, mereka sepakat bahawa memakai cincin di sebelah kanan, boleh di sebelah kiri, tidak makruh di kanan atau di kiri. Ulamak khilaf berkaitan di sebelah mana yang lebih afdhal? Ramai dari kalangan Salaf yang memakai cincin di sebelah kanan, ramai juga yang memakai di sebelah kiri. Imam Malik pula menganjurkan dipakai di sebelah kiri, dan makruh di sebelah kanan. Menurut Mazhab Syafi’e, ada dua pendapat: menurut pendapat yang sohih sebelah kanan lebih afdhal, kerana sebagai perhiasan, sebelah kanan itu lebih mulia dan lebih berhak untuk diberi perhiasan.

Ustaz Somad Morocco

Friday, August 2, 2013

HUKUM MENGALIH ZAKAT

Diriwayatkan oleh sebilangan ahli hadis bahawa ketika Rasulullah Saw mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah Saw berkata kepadanya, “Jika mereka taat kepadaku, maka ajarkanlah kepada mereka bahawa Allah Swt mewajibkan zakat kepada mereka dalam harta mereka. Diambil dari orang-orang yang mampu di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka”.

Berdasarkan riwayat-riwayat ini para fuqaha(ahli Fiqh) berdalil bahawa zakat dibahagikan kepada orang-orang fakir yang berada di dalam negerinya. Ulama berbeza pendapat tentang hukum mengalihkan zakat ke negeri lain. Ijmak ulamak bahawa boleh mengalihkan zakat ke negeri lain jika negeri tempat pengutipan zakat tersebut tidak memerlukannya.

Menurut Mazhab Hanafi, makruh mengalihkan zakat kecuali jika pengalihan tersebut kepada saudara mara yang memerlukan, kerana ia dapat menyambung silaturahim, atau kepada kelompok masyarakat yang lebih memerlukan daripada fakir di negeri tempat pemungutan zakat. Juga boleh mengalih zakat di sebabkan oleh maslahat bagi kaum muslimin, untuk para penuntut ilmu, atau zakat tersebut dibayar sebelum masanya diwajibkan, ertinya dibayarkan sebelum Haul. Maka dalam semua keadaan ini tidak dimakruhkan mengalihkan zakat.

Menurut Mazhab Syafie, tidak boleh mengalihkan zakat dari suatu negeri ke negeri lain, wajib dibahagi ke negeri tempat zakat tersebut dipungut dari muzakki(pengeluarkan zakat) yang telah sampai haul. Jika tidak ada mustahik(penerima zakat), maka dialihkan ke negeri yang di negeri tersebut terdapat mustahik zakat. Dalil mereka dalam masalah ini adalah hadis Muaz diatas.

Abu Ubaid meriwayatkan bahawa Muaz datang dari Yaman setelah Rasulullah Saw meninggal dunia, Muaz mengirimkan sebahagian harta zakat tetapi Umar tidak menerimanya. Umar menolaknya lebih dari sekali meskipun Muaz menjelaskan bahawa tidak ada mustahik zakat yang mengambilnya.

Menurut Mazhab Maliki, tidak boleh mengalihkan zakat ke negeri lain kecuali jika sangat diperlukan, maka Imam mengambil zakat tersebut dan menyerahkannya kepada orang-orang yang memerlukannya.

Menurut Mazhab Hanbali, tidak boleh mengalihkan zakat ke negeri lain yang jaraknya sejauh jarak Qasar solat. Zakat dibahagikan di negeri zakat tersebut dikutip dan negeri sekitarnya yang berada di bawah jarak Qasar solat. Ibnu Qudamah al-Hanbali berkata, “Jika seseorang menentang pendapat ini dan ia mengalihkan zakatnya, zakatnya tetap sah menurut pendapat majoriti ulama.

Jika seseorang tinggal di suatu tempat dan hartanya di tempat lain, maka zakatnya dibahagi di negeri tempat hartanya berada kerana para mustahik di tempat tersebut melihatnya. Jika hartanya berada di beberapa tempat, maka zakatnya ditunaikan di setiap negeri tempat harta tersebut berada. Ini berlaku pada zakat Mal.

Sedangkan zakat Fitrah dibahagikan di tempat orang-orang yang berzakat, kerana zakat tersebut adalah zakat dirinya, bukan zakat hartanya. Jika ada mustahik zakat di tempat ia tinggal, maka zakat dibahagikan kepada mustahik yang ada di tempat tersebut, demikian menurut jumhur fuqaha.

Fatwa Syeikh ‘Athiyyah Saqar.

Friday, July 19, 2013

RINGKASAN BAB PUASA

Sejarah Puasa
Amalan puasa telah diketahui dan diamalkan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam dan para ahli kitab yang hidup sezaman dengan Nabi saw, ia telah menjadi ijmak(kesepakatan) kaum muslimin. Di dalam al-Quran Allah berfirman:

“Wahai orang-orang yang Beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertaqwa.”

Puasa bagi umat Islam telah difardhukan pada bulan sya’ban tahun kedua hijrah.

Takrif
Dari segi bahasa bermaksud menahan dari sesuatu. Dari segi istilah syarak ialah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari di sertai dengan niat.

Penetapan Puasa
1      Rukyah al-Hilal(melihat anak bulan Ramadhan) pada hari 29 sya’ban malam 30 Sya’ban. Dilihat oleh seorang saksi yang adil dan bersaksi di depan qadi bahawa dia telah melihatnya. Jika anak bulan tidak dapat dilihat mungkin kerana awan terlalu tebal atau tiada saksi yang melihatnya maka di cukupkan 30 hari pada bulan sya’ban. Ini kerana pada asalnya bilangan hari pada bulan sya’ban adalah 30 hari.

Apabila satu negeri itu telah menetapkan hari bermulanya puasa, maka negeri-negeri yang berhampiran dengannya juga diwajibkan berpuasa kecuali bagi negeri-negeri yang jauh maka tidak diwajibkan. Ukuran jarak jauh adalah berdasarkan kepada matla’(tempat terbitnya anak bulan).

Kaedah penetapan berdasarkan ilmu falak telah berlaku khilaf, namun ia dipersetujui oleh ramai Ulama moden termasuk Syeikh Ahmad Muhammad Syakir, Syeikh Rashid Redha dan Syeikh Mustafa al-Zarqa.

Puasa bagi Orang yang Berpindah Negeri
Seseorang telah melihat anak bulan puasa kemudian bermusafir ke luar negeri, dia perlu berpuasa seperti mana puasanya orang di negeri tersebut walaupun dia telah menyempurnakan 30 hari puasa. Ini kerana dia dianggap sebahagian dari penduduk di negeri tersebut.

Jika seseorng yang berada dalam negeri yang masih tidak kelihatan anak bulan, kemudian dia bermusafir ke negeri yang telah melihat anak bulan maka dia juga perlu berpuasa dan berhari Raya ‘Aidil Fitri bersama penduduk di negeri tersebut walaupun bilangan puasanya 28 hari atau 29 hari. Dan dia perlu qadha puasa 1 hari jika bilangan puasanya adalah 28 hari dan tidak perlu qadha jika bilangan puasanya adalah 29 hari.

Jika seorang berada pada 1 syawal dan menyambut Hari Raya di suatu negeri kemudian dia bermusafir ke negeri yang mana penduduknya masih berpuasa maka dia perlu menahan dirinya kerana mengikut penduduk tersebut.

Syarat wajib
1  Islam: Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa, maka tidak boleh memaksa mereka supaya berpuasa.

2      Taklif (berakal dan baligh): Tidak diwajibkan puasa kepada orang Islam yang tidak berakal dan masih belum baligh. Namun dibolehkan kepada kanak-kanak yang masih belum baligh berpuasa sebagai mendidik dan membiasakan mereka dengan puasa.

3     Tiada keuzuran yang menghalang, seseorang dikira uzur apabila:
i.                  Dalam keadaan haid atau nifas.
ii.        Pengsan atau gila sepanjang hari. Jika tidak sepanjang hari walaupun satu saat masih diwajibkan puasa.
iii.       Sakit atau rasa bimbang yang ada kemungkinan mendatangkan mudharat yang besar jika meneruskan puasa, maka diharuskan baginya berbuka. Jika sakit makin teruk atau bimbang akan mati maka wajib berbuka dengan segera.
iv.    Musafir dengan jarak tidak kurang dari 83km dan memenuhi syarat untuk musafir. Namun jika pada waktu pagi dia berpuasa dalam keadaan dia bermukim kemudian dia bermusafir, maka dia tidak dibenarkan berbuka.
v.                Tidak mampu berpuasa kerana tua atau sakit yang tiada harapan untuk sembuh.

Syarat sah/sempurna Puasa
1   Islam: Tiada pahala dan ganjaran bagi orang kafir namun digalakan agar mereka berpuasa bersama sebagai satu kaedah dakwah dan bukan niat menghina atau bermain-main.

2      Berakal: Berpuasa hanya sah dengan niat, orang yang tidak berakal seperti orang gila dan kanak-kanak yang belum mumaiyiz mereka tidak mempunyai niat.

3      Tidak uzur

     Rukun Puasa
1    Niat: Menahan diri dari perkara yang membatalkan dari terbit fajar sehingga terbenam matahari.

Niat
Niat di hati, tidak cukup dilafaz dengan lidah sahaja. Dan tidak di syaratkan untuk melafazkannya. Niat perlu dialakukan pada waktu malam sebelum terbitnya fajar. Jika tidak niat sehingga terbit fajar maka puasanya adalah tidak dikira. Perlu menetapkan puasa di bulan Ramadhan tatkala berniat, tidak sah tidak ditetapkan puasa ramadhan.

Perlu diniatkan pada setiap malam Ramadhan kerana puasa adalah ibadat yang berulang-ulang, bukan ibadat yang satu untuk sepanjang bulan Ramadhan. Ini berbeza dengan puasa sunat yang tidak disyaratkan untuk niat sebelum terbit fajar malah boleh niat pada siang hari dan tiada penetapan tertentu, cukup dengan hanya niat untuk berpuasa.

Namun ada pendapat dari sebahagian ulamak yang membolehkan niat dilakukan untuk sebulan.


Menahan diri dari perkara yang membatalkan dari terbit fajar sehingga terbenam matahari.
Perkara-perkara yang membatalkan
1.       Makan dan minum
Batal jika dilakukan dengan sengaja walaupun sedikit. Jika tidak disengajakan atau terlupa tidak akan batal walaupun banyak.

2.       ‘Ain(sesuatu) masuk melalui liang yang terbuka dan sampai ke dalam al-Jauf(rongga).
Sesuatu yang mampu dilihat oleh mata adalah ‘ain. Liang yang terbuka termasuklah mulut, hidung, telinga, qubul dan dubur bagi lelaki dan wanita. Mata dan kulit tidak termasuk dalam liang yang terbuka. Air dari dalam badan yang sentiasa ditelan, maka ia tidak membatalkan puasa.

Namun jika air liurnya bercampur dengan darah akibat luka dari dalam mulut lalu dia menelannya tanpa berusaha membersihkannya terlebih dahulu, maka batal puasanya.
Berkaitan dengan kahak mengikut Mazhab Syaf’i jika kahak yang berada di dalam dada naik hingga melepasi kerongkong jika sengaja ditelan maka akan membatalkan puasa.

Bagi perbuatan bersiwak(memberus gigi) ia dianjurkan menggunakan Siwak sebelum Zawal (tergelincir matahari). Adapun setelah tergelincir matahari, sebahagian Ulama mengatakan ia adalah makruh. Dalilnya adalah hadits Rasulullah Saw :
“Demi jiwaku berada di tangan-Nya, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Swt daripada semerbak kasturi”.
(HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Harum semerbak kasturi tidak baik jika dihilangkan, atau makruh dihilangkan, selama bau tersebut diterima dan dicintai Allah Swt, maka orang yang berpuasa membiarkannya. Ini sama seperti darah dari luka orang yang mati syahid. Rasulullah Saw berkata tentang para syuhada:
“Selimutilah mereka dengan darah dan pakaian mereka, kerana sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengannya di sisi Allah Swt pada hari kiamat, warnanya seperti warna darah dan harumnya harum semerbak kasturi”.

Oleh sebab itu orang yang mati syahid tetap dengan darah dan pakaiannya, tidak dimandikan dan bekas darah tidak dibuang.

Bagi sebahagian Ulamak pula membolehkan memberus gigi di siang hari  berdalilkan hadis Sebagian shahabat yang meriwayatkan:
“Saya seringkali melihat Rasulullah saw bersiwak ketika baginda sedang berpuasa”.

Oleh itu bersiwak ketika berpuasa dianjurkan dalam setiap waktu, pada pagi mahupun petang hari. Juga dianjurkan sebelum atau pun setelah berpuasa. Bersiwak juga adalah sunnah, Rasulullah Saw bersabda:
“Siwak itu kesucian bagi mulut dan keridhaan Allah Swt”.
(HR. an-Nasa’I, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih mereka. Diriwayatkan al-Bukhari secara mu’allaq bahawa Rasulullah Saw tidak membezakan antara puasa atau tidak berpuasa.)

3.       Muntah dengan sengaja.
Puasa batal jika disengajakan. Puasa tidak batal jika tidak disengajakan walaupun dia yakin sebahagian dari muntahnya masuk kembali ke dalam perut.

4.       Bersetubuh
Batal puasa walaupun tidak keluar mani. Jika terlupa maka puasa tidak batal. Bersetubuh dengan sengaja ini adalah haram dan berdosa. Maka wajib bertaubat dan dikenakan kaffarah dengan memerdekakan hamba, atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau pun memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Jika dia bersetubuh sebanyak dua hari, maka dia dikenakan dua kali kaffarah kerana puasa adalah ibadat berasingan dan berulang-ulang. Bagi orang yang bermusafir kemudian dia bersetubuh maka dia tidak dikenakan kaffarah.

5.       Al-Istimna’
Keluar mani disebabkan ransangan seperti bercumbu atau menggunakan tangan maka batal puasanya. Jika ia diluar kawalannya maka itu tidak membatalkan.

6.       Haid dan nifas
Jika ia keluar disiang hari maka terbatallah puasa dan wajib diqadha.

7.       Gila dan murtad
Hilang kelayakan untuk berpuasa. Puasa juga akan terbatal jika seseorang melakukan perkara-perkara di atas atas sangkaan fajar belum terbit atau matahari sudah terbenam. Namun dia harus menahan diri dari makan dan minum bagi menghormati bulan Ramadhan dan wajib mengqadhanya.

Sumber: Fiqh al-Manhaji, Q&A Dr. Zulkifli al-Bakri, al-Ustaz isu no-4, Yusuf al-Qaradhawi, Fatawa Mu’ashirah

Monday, June 24, 2013

BERSALAMAN SELEPAS SOLAT

Pendapat Imam Nawawi:

قَالَ النَّوَوِيّ : وَأَصْل الْمُصَافَحَة سُنَّة ، وَكَوْنهمْ حَافَظُوا عَلَيْهَا فِي بَعْض الْأَحْوَال لَا يُخْرِج ذَلِكَ عَنْ أَصْل السُّنَّة

Pendapat Imam Nawawi: Hukum Asal bersalaman adalah Sunnah, bahwa mereka melazimkan bersalaman pada waktu tertentu, hal itu tidak mengeluarkannya dari hukum asal Sunnah.

Pendapat Syekh ‘Athiyyah Shaqar Mufti al-Azhar:

والوجه المختار أنها غير محرمة ، وقد تدخل تحت ندب المصافحة عند اللقاء الذى يكفر الله به السيئات ، وأرجو ألا يحتد النزاع فى مثل هذه الأمور. التى تفيد ولا تضر، وحديث مسلم صريح فى أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

Pendapat yang dipilih dalam masalah ini bahawa bersalaman setelah solat itu tidak haram, termasuk dalam kategori anjuran bersalaman ketika bertemu yang dapat menutupi dosa-dosa, saya berharap masalah-masalah yang tidak mendatangkan manfaat dan mudharat seperti ini tidak menyebabkan konflik diantara kamu muslimin. Dalam hadits riwayat Muslim jelas disebutkan bahwa siapa yang melaksanakan tradisi yang baik, maka ia mendapat balasan pahalanya dan pahala orang lain yang melakukannya hingga hari kiamat.

(Sumber: Fatawa al-Azhar, juz.8, hal.477).


Keumuman Sunnah Bersalaman
Ibnu Mas’ud berkata: “Rasulullah Saw mengajarkan Tasyahhud kepada saya. Telapak tangan saya berada di antara dua telapak tangan Rasulullah Saw (Bersalaman).


Ka’ab bin Malik berkata: “Saya masuk ke masjid, Rasulullah Saw ada di dalam masjid, Thalhah bin ‘Ubaidillah berlari-lari kecil datang menyalami saya dan mengucapkan tahni’ah”.
(HR. al-Bukhari).


عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِى أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ نَعَمْ .

Dari Qatadah, ia berkata: “Saya katakan kepada Anas: “Apakah bersalaman itu ada pada shahabat Rasulullah Saw?”. Ia menjawab: “Ya”.
(HR. al-Bukhari).


عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

Dari Abdullah bin Hisyam, ia berkata: “Kami bersama Rasulullah Saw, beliau meraih tangan Umar bin al-Khatthab (bersalaman)”.
(HR al-Bukhari).


باب الأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ . وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ .
Mengambil dengan kedua tangan (bersalaman).


Imam Hammad bin Zaid bersalaman dengan Imam Abdullah bin al-Mubarak dengan kedua tangannya.
(HR. al-Bukhari).


Keutamaan Bersalaman.
1. Mendapatkan Ampunan.


عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا ».

Dari al-Barra’ bin ‘Azib, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Dua orang muslim bertemu, bersalaman, maka Allah mengampuni mereka berdua sebelum keduanya berpisah”.
(HR. at-Tirmidzi).


2. Menghilangkan Dengki.


تَصَافَحُوا يَذْهَب الْغِلّ

“Bersalamanlah kamu, karena bersalaman itu menghilangkan hasad dengki”. (Riwayat Imam Malik, hadits Mursal, dha’if, tetapi layak untuk fadha’il a’mal (keutamaan amal).


3. Menggugurkan Dosa.


وعن حذيفة بن اليمان عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن المؤمن إذا لقى المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر" رواه الطبرانى فى الأوسط . يقول المنذرى فى كتابه الترغيب والترهيب : ورواته لا أعلم فيهم مجروحا


Dari Hudzaifah bin al-Yaman, dari Rasulullah Saw, Beliau bersabda: “Sesungguhnya seorang mu’min ketika bertemu dengan saudaranya mu’min, dia mengucapkan salam, ia meraih tangannya lalu bersalaman dengannya, maka berguguran dosa mereka berdua sebagaimana berguguran daun kayu”.
(Hadits riwayat Imam ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Ausath.


Imam a-Hafizh al-Mundziri berkata dalam kitab at-Targhib wa at-Tarhib: “Para periwayatnya tidak ada yang majruh (dha’if)”.


Sumber: Ustaz Abdul Somad, www.somadmorocco.blogspot.com

Monday, May 27, 2013

ANTARA DOA DAN TAKDIR

Definisi Doa
Menurut Ibn Manzur, doa bermaksud al-Istighazhah iaitu memohon pertolongan dan perlindungan. Doa hanya dipohon kepada Allah Ta’ala sebagai jalinan penghubung antara hamba dan Penciptanya sebagai tanda pengabdian diri.

Menurut Syeikh Ibrahim al-Baijuri dalam syarah Jauharah at-Tauhid, doa merupakan permohonan kepada Allah Ta’ala bagi memperkenankan suatu hajat. Doa mampu memberi manfaat kepada mereka yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Doa juga mampu memberi mudarat jika mendoakan bencana dan kecelakaan walaupun doa itu datangnya dari orang kafir. Ini berdasarkan hadisNabi saw dari Anas r.a:

doa orang yang teraniaya itu dimakbulkan walaupun dia seorang yang kafir.”

Namun, doa orang kafir bagi memohon keringanan azab dan keselamatan di hari Kiamat kelak tidaklah dimakbulkan berdasarkan firman Allah Ta’ala:

“Dan tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali dalam kesesatan.”

Antara Doa dan Taqdir
Hakim telah mensahihkan sebuah hadis Nabi SAW bersabda:

Bala bencana itu benar-benar akan turun dan doa akan menjumpainya maka kedua-duanya saling mengubati satu sama lain sehingga hari kiamat.”

Sabda Nabi SAW:

“Tiada yang boleh mengubah Qadha’ Tuhan, kecuali dengan berdoa, dan tiada yang boleh menambah umur, kecuali dengan beramal kebajikan.”

Doa mampu memberi kesan pada Qadha’ Mubram iaitu ketentuan atau takdir Allah yang sudah pasti. Juga pada Qadha’ Muallaq iaitu takdir Allah yang dikaitkan dengan sesuatu.
Namun bukan semua takdirnya Allah terkait dengan doa, mungkin sahaja di disebabkan oleh perkara lain sebagai contoh sedekah yang dilakukan atau perkara kebaikan lainnya yang telah kita lakukan.

Pada Qadha’ Mubram, doa tidak mampu mengangkatnya. Namun Allah yang Maha Bijaksana mampu menjadikan takdir itu berubah bentuknya disebabkan oleh doa. Sebagai contoh, batu yang besar terjatuh menghala kearah kita namun disebabkan doa maka batu itu hancur menjadi pasir halus. Nabi SAW bersabda:

“Doa itu member manfaat terhadap sesuatu bencana yang sudah turun dan yang belum turun.”


Berdoa telah Sabit dalam al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak
Telah sabit dari al-Quran dan Sunnah akan suruhan dan anjuran berdoa. Allah berfirman:

“Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepada-Ku.”

Allah berfirman dalam surah al-A’raf:

“Berdoalah kepada Tuhan kamu Dengan merendah diri dan (dengan suara) perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan Segala Yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima) dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan (supaya makbul). Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya.” 
[al-A’raf: 55-56]

Baginda Nabi SAW telah banyak berdoa sebagai contoh sewaktu perang badar. Telah ijmak(sepakat) para Ulamak Salaf dan Khalaf sabitnya berdoa. Nabi SAW bersabda:

“Doa itu adalah ibadah” dan “doa itu ialah senjata orang Mukmin”

Doa Akan dimakbulkan
Ada riwayatNabi SAW telah bersabda:

“Tiada seorang yang memohon kepada Allah Ta’ala, melainkan akan dikabulkan. Samaada Allah menyegerakan pemberian apa yang dipohon, atau Allah menolak daripadanya suatu bencana dari apa yang dipohon, atau Allah menyimpanya untuk diberikan pada hari Akhirat kelak berupa suatu yang lebih utama dan lebih sempurna dari apa yang dipohon didunia.”

Dan Allah berfirman:

“berdoalah kepada-Ku, nescaya Aku akan perkenankannya.”

Oleh itu sentiasalah berdoa disaat senang dan susah. Jika masih tidak dimakbulkan janganlah berputus asa kerana ada perkara dan rancangan Allah Ta’ala yang kita tidak tahu, ada kebaikan dan manfaat yang tersembunyi. Maka teruslah berdoa dan menyerahkan kepada pentadbiran Allah yang Maha Bijaksana.

Syarat-syarat doa dimakbulkan
1.    Memakan makanan yang halal.
2.    Meyakini doa akan dimakbulkan.
3.    Hatinya khusyuk dalam berdoa.
4.    Tidak berdoa perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa dan maksiat.
5.    Tidak berdoa pada suatu yang mustahil.
6.    Berdoa dengan doa daripa al-Quran dan dari Nabi SAW.

Adab-adab berdoa
1.    Berdoa pada waktu-waktu mustajab doa seperti waktu sujud dan ketika azan.
2.    Berwuduk dan mendirikan solat
3.    Menghadap kearah kiblat
4.    Mengangkat tangan kearah langit
5.    Menginsafi dan mengaku dosa yang dilakukan.
6.    Ikhlas
7.    Memulakan dan menutup doa dengan pujian kepada Allah serta solawat keatas Nabi SAW.
8.    Bersungguh-sungguh memohon dengan penuh keazaman.
9.    Banyakan berdoa diwaktu senang.

Ada riwayat yang menyebut:

“Allah Ta’ala itu Pemalu, Pemurah, merasa malu untuk menolak permohonanhamba-Nya apabila hamba mengangkat tangan memohon kepadanya.”

Antara nikmat yang besar Allah Ta’ala kurniakan kepada hambanya ialah doa. Allah memerintahkan supaya sentiasa berdoa, Allah akan murka kepada hamba-hamba-Nya yang tidak mahu berdoa, sebagai sabda Nabi SAW:

“siapa yang tidak memohon sesuatu kepadaTuhan, nescaya Dia akan murka kepadanya.”


Sumber: Jauharah at-Tauhid, an-Nashoih ad-Dinniyah walwashoya al-Imaniyyah, SoalJawab A-Z Tasawuf, 40 Kisah Motivasi AjaibnyaDoa,

Wednesday, May 15, 2013

USAHA DAN TAWAKAL ADALAH BERIRINGANSesetengah pihak melebihkan usaha daripada bertawakal iaitu dengan maksud kuatnya berusaha dari bertawakal seperti berusaha melakukan pekerjaan atau berniaga bagi mendapatkan hasil dan keuntungan dengan membandingkan tindakan untuk berusaha mencari ubat merawat penyakit dan untuk kesihatan badan.

Satu pihak lagi pula melebihkan tawakal berbanding usaha kerana menyandarkan diri kepada Allah SWT itu adalah lebih utama dari bergantung harap kepada yang lain. Ini demikian kerana pada tawakal itu dapat meninggalkan perkara-perkara yang akan menyibukkan diri daripada pengabdian/beribadat kepada Allah SWT.

Terdapat kalam Ulamak yang mengungkapkan,
“barangsiapa yang mengukuhkan jiwanya kepada Allah SWT, maka Allah akan mencukupkan baginya bekalan dan menganugerahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.”

Salman al-Khawwash berkata, “bagaimana seseorang akan bergantung harap pada seseorang sedangkan dia mengetahui Tuhannya adalah Yang Maha Kaya lagi Terpuji.”

Keseimbangan dari kedua-dua pendapat ini bolehlah disimpulkan bahawa melebihkan usaha dari tawakal  atau melebihkan tawakal dari usaha adalah bergantung keadaan seseorang.
Seseorang yang hidupnya dalam keadaan susah namun dia mampu untuk bersabar, tidak mudah marah dan tidak pula meminta-minta bantuan orang lain, maka pada dirinya melebihkan tawakal itu adalah lebih utama. Ini adalah kerana pada dirinya terdapat mujahadah an-nafsi (perjuangan diri) dalam meninggalkan nafsu syahwat, kelazatan dunia dan kesabaran dari apa yang berlaku.

Maka jika seseorang dalam keadaan susah dan dirinya adalah sebaliknya iaitu tidak mampu menahan marah dan bersabar, melebihkan usaha dari tawakal adalah lebih utama. Ini kerana, kemarahan dan tiadanya sabar pada dirinya boleh membawa kepada perkara keburukan dan mudarat.

Apa yang lebih tepat mengikut jumhur Ulamak(majority Ulama) adalah dengan menetapkan tawakal itu dalam setiap usaha yang dilakukan. Usaha dan tawakal itu bergerak secara beriringan dan berdampingan antara satu dengan yang lain.

Hakikat tawakal itu adalah menaruh kepercayaan dan keyakinan kepada pentadbiran dan perancangan Allah Ta’ala, perpegang teguh dengannya dan meyakini bahawa segala urusan yang dilakukan adalah dari Allah Ta’ala, untuk mendapatkan keredhaan Allah Ta’ala dan seterusnya kita akan kembali kepada-Nya.

Hati secara bulat meyakini bahawa semua perkara terserah kepada Allah dan setiap suatu berada dalam genggamannya. Tiada mudarat atau manfaat, tiada pemberi dan yang menahan melainkan Allah Ta’ala. Keadaan hati akan merasa aman dan tenang dengan janji-janji dan jaminan Allah sehingga hatinya tidak merasa goncang tatkala ditimpa kesusahan atau kecelakaan.

Berkata Imam al-Ghazali:
“menyediakan bekal dalam perjalanan bagi menolong orang Muslim adalah lebih utama. Dan yang paling utama ialah meninggalkannya bagi orang yang bersendirian serta kuat hatinya yang mana bekal itu hanya akan menyibukan dirinya dari beribadat kepada Allah Ta’ala. Al-Mustofa SAW dan para Sohabatnya serta salaf as-Soleh membawa bekal dengan niat kebaikan, bukan kerana hatinya condong kepada bekal itu berbanding kepada Allah Ta’ala. Berapa ramai yang membawa bekal sedang hatinya bersama Allah dan berapa ramai orang meninggalkan bekal sedangkan hatinya bersama bekal itu.”

Surur Muhkamat: 13 Mei 2013.23:31pm
Sumber: Jauharah at-Tauhid, hikam ibnu Atho’ilah al-Sakandari

Wednesday, April 24, 2013

Hubungan Ulamak dengan PemerintahUlamak tidak menganjurkan supaya kita kerap berkunjung ke tempat-tempat orang berkuasa atau pemimpin dari kalangan kita atau ke istana dan kediaman mereka, malah terdapat ulamak yang sangat tegas dalam perkara ini.

Perkara ini jelas bahawa manusia itu hatinya mudah terpesona dan terpaut dengan kekayaan dan kemegahan, terutama ketakjuban kekayaan para pemimpin. Hal ini sangat bertepatan dengan hadis Nabi saw di manaNabi saw bersabda “makin dekat seseorang dengan pemerintah maka makin jauh dirinya dari Allah SWT.”

Terdapat sebuah hadis Nabi saw menggambarkan pada hari kiamat kelak ada disediakan tempat khas dalam neraka untuk ulamak yang mengampu pemimpin serta riak dengan amalan dan ilmunya.

Malah Allah membenci orang-orang yang selalu mengunjungi pemimpin.

Terdapat Ulamak pernah berkata, “sebaik-baik pemimpin ialah pemimpin yang selalu pergi megunjungi ulamak, dan seburuk-buruk ulamak ialah ulamak yang selalu mengunjungi ke rumah pemimpin.”

Ulamak juga berpesan jika kamu melihat seorang yang faqeh tapi dia mempunyai hubungan yang rapat dengan pemimpin maka dia adalah seorang pengampu.

Pernah diceritakan bahawa Tuan guru Husin al-banjari disajikan makanan oleh Sultan kedah dengan menggunakan peralatan yang dibuat daripada emas, lantas beliau serta merta keluar dari majlis tersebut.

Cuba fahami dan renungkan mengapa ulamak salaf bertindak menjauhi para pemimpin dan penguasa.
Imam Sufyan at-Thauri apabila utusan khalifah Harul ar-Rashid datang membawa surat dari khalifah, Imam Sufyan at-Thauri bertindak mengendahkan dia.

Imam Sufyan at-Thauri mengatakan bahawa Khalifah Harun adalah pemimpin yang zalim hanya kerana Khalifah Harun meninggalkan bidang dakwah dan memilih menjadi khalifah.

Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis, “Siapa yang redha dengan kezaliman pemimpin, maka dia bukan dariku dan aku bukan dari dia dan dia tidak akan dapat minum dari telagaku”.

Ulamak itu pewaris bagi para Nabi dan Rasul, Nabi saw menolak tawaran wanita, harta dan jawatan, ia sebagai panduan bagaimana sikap Ulamak Rabbani dalam menghadapi pemimpin.

“Allah menganugerahkan harta dan dunia pada sesiapa sahaja tapi Allah SWT tidak mengurniakan ilmu dan agama kecuali kepada orang yang Dia cintai.”

Diri kita menjadi hina tatkala kita yang dimuliakan Allah tapi tunduk kepada pemerintah.

Ulamak itu adalah pewaris para Rasul selagi mana mereka tidak bergaul dengan pemerintah.

Nabi saw bersabda, “Siapa yang berjalan menuju kepada pemerintah yang zalim dan redha dengannya dia akan masuk neraka”.

Dan Nabi saw bersabda lagi, “Jangan berkumpul dengan ahli bid’ah, dengan pemerintah dan perempuan”.
Malah Ulamak salaf terkenal bernama Imam Sufyan at-Thauri pernah berkata, “kalau diminta mengajar al-Quran sekali pun jangan pergi”

Begitu juga kisah yang berlaku pada Imam Malik apabila Khalifah meminta Imam Malik mengajar kitab di istana, Imam Malik berkata “ilmu itu didatangi bukan dipaggil”

Begitu juga Ulamak yang bernama Hammad ibn Salamah bila mana menteri menyuruh Hammad ibn salamah pergi ke Istana menyelesaikan suatu masalah tapi Hammad menyuruh Menteri itu dating sendiri kepada nya untuk bertanya.

Nabi SAW bersabda, "Manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat kelak adalah pemimpin yang memimpin ke arah kesesatan dan orang yang pandai bersandiwara." [HR. Imam Ahmad]

Arrasoil al-Qaiyimah Wal Muqtathofatul Hammah