Tuesday, September 20, 2016

HUKUM DAN CIRI-CIRI SKIM CEPAT KAYA


Skim cepat kaya ialah satu skim yang menjanjikan pulangan yang berganda daripada apa yang dilaburkan dan juga pembelian barang yang jauh lebih murah daripada harga pasaran.

Hukum: Haram
Hukum terhadap Skim Cepat Kaya adalah haram kerana ia mengandungi unsur-unsur judi, riba, gharar dan tadlis dan umat Islam dilarang daripada terlibat dengan skim ini.

Perlu Patuh Sharak
Perniagaan atau pelaburan dalam Islam mestilah bersih daripada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan menjurus kepada sesuatu perkara yang dilarang oleh Islam.
Sabda Nabi SAW : “Penipu akan dimasukkan ke dalam neraka, dan sesiapa yang mengamalkan perkara yang bukan daripada amalan kami maka ia ditolak”. (Hadith Riwayat Muslim)

Keuntungan Bukan Dari Pelaburan
Menerusi skim cepat kaya ini, para pelabur dijanjikan keuntungan yang menarik dengan hanya bermodalkan wang atau caruman yang sedikit. Laporan yang diterima menunjukkan keuntungan tersebut bukan diperoleh dari hasil pelaburan atau perniagaan tetapi ia dibayar daripada wang pelabur yang baru.

Pelaburan Yang Batil
Ini bermakna skim ini akan terus beroperasi sekiranya ada pelabur baru dan ia mestilah berterusan selamanya. Perkara ini adalah mustahil dan sudah semestinya ia memudaratkan pelabur-pelabur baru yang wang mereka akan hangus begitu sahaja. Hal ini termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil yang tidak dibenarkan oleh Islam.

Allah SWT berfirman: “Wahai orang beriman janganlah kamu memakan (gunakan) harta kamu di antara kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya)”. (Surah al-Nisa’:29)

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh memudaratkan dan mendatangkan mudarat kepada orang lain”. (Riwayat Imam Malik)

Menjejaskan Ekonomi
Selain itu, skim ini jika dibiarkan berterusan boleh memudaratkan ekonomi negara. Bayangkanlah, dengan hanya menyimpan sejumlah wang yang sedikit menghasilkan keuntungan yang berganda. Ini akan menyebabkan orang ramai merasa tidak lagi perlu bekerja kerana wang boleh diperoleh dengan mudah tanpa sebarang usaha yang kuat.

Panduan Dari Kaedah Fiqh
Kaedah fiqh menyatakan: “sekiranya sesuatu kemaslahatan dan kemudaratan bertembung maka menolak kemudaratan hendaklah diutamakan”.

“Sekiranya bertembung, antara kemaslahatan individu dan masyarakat maka di utamakan kemaslahatan masyarakat”.

“Menolak kerosakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

“Hendaklah mengutamakan maslahat umum daripada maslahat khusus (individu) ketika bertentangan”.

Pengharamannya Adalah Jelas
Justeru, jelaslah bahawa skim cepat kaya mengandungi unsur gharar, penipuan, riba, memanipulasi ketamakan manusia kepada harta benda dengan cara yang tidak diizinkan, mendapat keuntungan atas angin, dan mendapat keuntungan daripada hasil usaha orang lain dengan cara yang tidak sepatutnya adalah jelas bertentangan dengan hukum syarak.

Ciri-ciri Skim Cepat Kaya
Seseorang pelabur boleh melabur seberapa banyak wang yang dikehendaki dalam bentuk tunai dan akan dibayar balik keuntungan mengikut peratus yang ditetapkan daripada jumlah pelaburan. Bayaran keuntungan pelaburan ini dibayar dalam bentuk wang tunai atau dimasukkan ke dalam akaun simpanan pelabur berkenaan.

Semua pelaburan yang dibuat selalunya dicatatkan dalam buku senarai pelabur dan resit akuan terima wang juga tidak dikeluarkan. Urus niaga skim ini berdasarkan prinsip percaya mempercayai dan tiada surat perjanjian khusus tentangnya.

Pihak pengurus skim juga melantik wakil-wakil dan ajen-ajen di beberapa tempat bagi mendapatkan pelabur-pelabur baru. Setiap wakil atau ajen mendapat bayaran sagu hati mengikut kadar yang dipersetujui berasaskan jumlah pelaburan yang dipungut.

Pihak pengurus skim tidak terikat untuk membayar balik wang pelabur sekiranya pelaburan berkenaan mengalami kerugian.

Apabila tiada lagi pelabur baru, maka pelabur yang sedia ada yang baru menyertai skim ini tidak akan mendapat pulangan dan akan kehilangan wang yang telah dilaburkan.

Tiada bukti menunjukkan pihak pengurus skim ini melaburkan wang yang terkumpul ke dalam mana-mana institusi kewangan atau pelaburan saham dalam atau di luar negara.

Pengusaha skim tiada lesen yang sah berdasarkan Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989.


Sumber: Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, Berhubung Dengan Isu-isu Muamalat, JAKIM

No comments: