Monday, August 27, 2012

PUASA ENAM SYAWAL - PERBINCANGAN DAN KUPASAN


Fatwa Syekh ‘Athiyyah Shaqar.

Puasa enam hari di bulan Syawal sangat dianjurkan tetapi tidak wajib melakukannya. Terdapat hadis menyatakan kelebihan puasa enam di bulan syawal: “Siapa yang melaksanakan puasa Ramadhan, kemudian di iringi dengan enam hari di bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa sepanjang tahun”. (HR. Muslim).

Dalam hadis riwayat at-Thabrani, maksudnya “Siapa yang melaksanakan puasa Ramadhan dan ia mengiringinya dengan enam hari di bulan Syawwal, ia akan keluar dari dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya”.

Kelebihan puasa enam syawal diperolehi sama ada dilaksanakan pada awal bulan, pertengahan atau pun di akhir bulan Syawal, dilaksanakan berturut-turut atau pun terpisah-pisah. Meskipun afdhal dilaksanakan di awal bulan dan dilaksanakan berturut-turut. namun kelebihan ini hilang bersama berakhirnya bulan Syawal.

Bagi mereka yang wajib mengadha puasa Ramadhan dapat melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawwal ini dengan niat puasa Qadha’. Cukup dengan puasa Qadha’, maka ia mendapatkan pahala puasa enam hari di bulan Syawal dengan niat melakukan puasa qadha dan puasa enam. Jika puasa Qadha’ dilaksanakan tersendiri dan puasa enam hari di bulan Syawwal dilaksanakan tersendiri iaitu dilakukan secara berasingan, maka itu adalah lebih afdhal.

Akan tetapi para ulama Mazhab Syafie berpendapat, “Pahala puasa enam hari di bulan Syawwal dapat diperoleh dengan melaksanakan puasa Qadha’, meskipun tidak diniatkan, hanya saja pahalanya lebih sedikit dibandingkan dengan niat. Disebutkan dalam Hasyiyah asy-Syarqawi ‘ala at-Tahrir karya Syekh Zakariya al-Anshari, juz. I, hal. 427, teksnya: “Jika seseorang melaksanakan puasa Qadha’ di bulan Syawal, sama ada Qadha’ puasa Ramadhan, atau menqadhapuasa lain, atau nazar, atau puasa sunnat lainnya, dia akan mendapat pahala puasa enam hari di bulan Syawal. Kerana intinya adalah adanya puasa enam hari di bulan Syawwal,  
Pahalanya diperoleh meskipun tidak diniatkan, demikian menurut pendapat yang dijadikan pedoman sebagaimana yang dinyatakan pengarang al-Bahjah. Pahalanya tetap diperoleh apakah dengan fardhu atau pun dengan sunnat, yang penting tidak menafikan niatnya, tujuannya tercapai apakah diniatkan atau pun tidak diniatkan.

Berdasarkan pendapat diatas, bagi seseorang yang merasa berat untuk melaksanakan puasa qadha’ Ramadhan dan sangat ingin melaksanakan puasa qadha tersebut pada bulan Syawal,
ia juga ingin mendapatkan pahala puasa enam hari di bulan Syawal, maka bolehlah berniat melaksanakan puasa qadha’ dan puasa enam hari di bulan Syawwal, atau berniat puasa qadha’ saja tanpa niat puasa enam hari di bulan Syawwal, maka puasa sunnat sudah termasuk ke dalam puasa wajib. Ini merupakan kemudahan dan keringanan syarak sepertimana tidak boleh terikat dengan mazhab tertentu, juga tidak boleh menyatakan mazhab lain batil.

Sumber : Ustaz Abdul Somad

No comments: