Thursday, August 16, 2012

HARI RAYA DAN ZIARAH KUBURFatwa Syekh „Athiyyah Shaqar.

Ziarah kubur menurut hukum asalnya adalah sunnah kerana mengingatkan manusia kepada akhirat. Disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, berkata,

“Rasulullah Saw ziarah ke makam ibunya, beliau menangis, membuat orang-orang di sekelilingnya ikut menangis. Rasulullah Saw berkata: “Aku memohon izin kepada Tuhanku agar aku memohonkan ampun untuknya, Ia tidak memberikan izin untukku. Aku memohon izin agar aku ziarah ke makamnya, Ia memberi izin kepadaku. Maka ziarahlah kamu ke kubur, kerana ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian”.

Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad sohih: “Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Ziarahlah kamu ke kubur, kerana sesungguhnya ziarah kubur itu membuat zuhud di dunia dan mengingatkan kepada akhirat”.

Tidak ada waktu tertentu untuk melakukan ziarah kubur, meskipun sebagian ulama menyatakan pahalanya lebih besar jika dilakukan pada hari-hari tertentu seperti hari Kamis dan Jumaat kerana kuatnya hubungan ruh dengan orang-orang yang meninggal dunia, meskipun dalilnya tidak kuat. Dari ini dapat kita ketahui bahawa ziarah kubur setelah solat hari raya, jika tujuannya untuk mengambil pelajaran dan mengenang orang-orang yang telah meninggal dunia, ketika masih hidup dulu mereka merayakan hari raya bersama, memohonkan rahmat untuk mereka dengan berdoa, maka boleh bagi lelaki. Adapun bagi perempuan adalah lebih baik baginya berada di rumah bagi mengelakan fitnah.  

Jika ziarah kubur setelah solat hari raya tersebut bertujuan untuk memperbaharui kesedihan, untuk takziah ke kubur, atau menyiapkan tempat untuk kesedihan, maka hukumnya makruh. Ini kerana takziah setelah tiga hari mayat dikebumikan dilarang secara haram atau makruh dan hari raya adalah hari untuk bergembira dan bahagia, maka tidak selayaknya membangkitkan kesedihan di hari raya.

Sumber : Ustaz Abdul Somad

No comments: