Thursday, December 15, 2016

BAGAIMANA GAJI DAN PENDAPATAN DIBELANJAKAN


Kemana Gaji dan Pendapatan Harus Dibelanjakan
Kepada siapa patut diberikan perbelanjaan kita? Mulakanlah pada diri sendiri, kemudian kepada tanggungan kita, kemudian kepada ibu bapa dan saudara mara, kemudian kepada orang miskin dan orang-orang lain yang memerlukan. Firman Allah: 

“Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau.”  (al-Isra': 26)

Rasullullah saw bersabda: “Mulakan (nafkah itu) dengan dirimu, maka nafkahkanlah ke atas dirimu, jika ada lebih, maka kepada isterimu, dan jika ada lebih daripada isterimu, maka berikanlah kepada kerabatmu.” (Hadis riwayat Muslim)

Apa Perlu Dilakukan Jika Ada Lebihan Gaji dan Pendapatan?
Apakah yang perlu dilakukan jika ada perbelanjaan lebih? Maka belanja yang lebih itu sebaiknya disedekahkan kepada yang memerlukan. Firman Allah:

“Mereka bertanya pula kepadamu: Apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan)? Katakanlah: "Dermakanlah apa-apa yang lebih dari keperluan (kamu).” (al-Baqarah: 219)

Pada Gaji dan Pendapatan Kita Ada Hak Yang Perlu Ditunaikan
Apabila bersedekah jangan sedekah semua belanja yang dimiliki, perlu simpan untuk diri sendiri dan keluarga kerana diri dan keluarga juga memiliki hak yang perlu ditunaikan. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Ketika kami bersama Rasulullah s.a.w., tiba-tiba ada seorang laki-laki datang membawa emas sebesar telur. Kemudian dia berkata kepada Nabi: Ya Rasulullah! Ambillah ini sebagai sedekah, tetapi demi Allah saya tidak memiliki kecuali ini. Kemudian Rasulullah s.a.w. berpaling, tetapi dia berikan dari hadapan Nabi. Kemudian Nabi berkata: bawalah kemari, Nabi saw kelihatan marah dan kemudian diambilnya, kemudian dilemparkan yang jika ketul emas itu terkena sesiapa maka akan melukainya. Kemudian Rasulullah saw berkata: salah seorang di antara kamu datang kepadaku dengan membawa wangnya padahal dia tidak mempunyai kecuali itu, kemudian dia duduk menanti pemberian orang. Ketahuilah, bahwa sedekah itu dari lebihan harta. Ambillah ini, saya tidak memerlukannya." (Riwayat Abu Daud dan Hakim)

Jangan Membazir dan Kedekut
Apabila berbelanja jangan pula terlalu boros dan jangan pula terlalu bakhil, berbelanjalah pada kadar sederhana. Islam adalah agama pertengahan dan adil, oleh itu Islam melarang umatnya berbelanja secara berlebih-lebihan dan kedekut.. Firman Allah:

“Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu.” (al-Furqan: 67)

Maksud Membazir dan Kedekut
Pembaziran adalah perbelanjaan secara berlebih-lebihan, manakala kedekut adalah dengan menyekat perbelanjaan pada perkara keperluan. Firman Allah:

“Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada setiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan sembahyang), dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau; sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas (berlebih-lebihan).” (al-A'raf: 31)

Bentuk-Bentuk Pembaziran
Membazir berlaku apabila berbelanja pada perkara yang diharamkan Allah, seperti untuk membeli arak, dadah, dan sebagainya. Juga berbelanja pada perkara yang sia-sia dan tidak diperlukan. Termasuk dalam kategori membazir juga adalah berbelanja secara tidak terkawal sehingga tidak cukup untuk digunakan pada perkara keperluan. Yang terbaik ialah berada diantara berlebih-lebihan dan kikir. Terlebih berbelanja bererti boros, dan terlalu sedikit berbelanja bererti kikir. Syariat Islam adalah sederhana dalam semua hal. 

Sumber: Al-Halal wa Al-Haram Fil Islam; Syeikh Dr. al-Qaradawi

No comments: