Wednesday, May 4, 2016

NOTA AKIDAH - SIFAT MA'NAWIYAH


Sifat ma'nawiyah adalah sifat hal/ahwal/keadaan yang melazimi sifat Ma'ani iaitu kesan perbuatan dari sifat Ma'ani. Contoh, sifat Qudrah (pekuasa) adalah sifat Ma'ani, dengan adanya sifat Qudrah ini maka Allah ta'ala sentiasa berkuasa (sifat Ma'nawiyah) mencipta alam ini. Dan sifat hayah (Pehidup) Allah keadaan hidup. Sifat Ma'nawiyah wujud di sebabkan adanya sifat Ma'ani.

Sifat ini sabit mengikut jalan al-Maturidiyah manakala al-Asya'irah menafikan sifat keadaan, namun kedua mazhab ini bersepakat bahawa sifat kesempurnaan adalah wajib bagi Allah.


No comments: