Saturday, December 19, 2015

PERSOALAN TENTANG MAZHAB

Tidak Bermazhab?
Bagi yang tidak mahu bermazhab dengan mazhab muktabar yang empat maka amalannya terdedah kepada amalan bid'ah yang sesat, tertolak dan berdosa. Ini kerana amalannya akan menjadi campur aduk dan bertindih antara pendapat-pendapat imam mazhab di mana para imam mazhab sepakat tidak mengiktiraf sahnya amalan itu.BJauhi golongan yang mengajak kepada merujuk directly kepada al-Quran dan hadith dan meninggalkan mazhab.


Bertukar-tukar / berpindah Mazhab?

Menurut pendapat yang asoh dalam Mazhab Syafie', orang awam wajib mengikuti mazhab tertentu dari mazhab muktabar. Dan dibolehkan / harus berpindah mazhab ke mazhab lain sama ada pada masalah tertentu atau untuk selamanya dengan berpandukan pada adab-adab tertentu supaya tidak rosak amalan yang dikerjakan.

Talfiq?
Talfiq ialah mencampuradukkan beberapa pendapat mazhab sehingga mewujudkan konsep / amalan baru yang tidak diiktiraf oleh mana-mana mazhab yang muktabar. Contohnya, seseorang yang berwudhuk dengan menyapu kepala mengikut cara mazhab Syafie', kemudiannya dia menyentuh anjing dan menganggapnya suci dengan mengikut pendapat mazhab Maliki, setrusnya dia melaksanakan solat dengan wudhuk tadi, maka sepakat kedua-dua imam mazhab berpendapat solatnya dikira tidak sah.


Tatabbu' al-Rukhas?

Tindakan mencari-cari hukum / masalah yang paling ringan diantara mazhab untuk tujuan bermudah-mudah melakukan amalan. Perbuatan ini adalah dilarang kepada orang awam kerana risiko berlakunya pertindihan hukum daripada dua ijtihad. Ini kerana orang awam tidak mencapai tahap ilmu yang cukup bagi memahami dan membanding-bandingkan dalil.


No comments: