Tuesday, December 29, 2015

ORANG ISLAM YANG BERSYAHADAH ADALAH SELAMAT NYAWA DAN DIRINYA DARI DIPERANGI

Sesungguhnya memerangi sesama orang Islam adalah tindakan kufur jika menganggap tindakan tersebut sebagai halal.

Diriwayatkan bahawa ketika Saiyidina Khalid ibn Walid radhi Allahu a’nhu bersama pasukannya menuju kepada Bani Jadzimah untuk mengajak mereka memeluk Islam, telah berlaku peristiwa di mana Khalid ibn Walid mengarahkan supaya tawanan mereka dibunuh. Maka Banu Sulaim membunuh tawanan mereka. Namun kaum Muhajirin dan Ansar menolak perintah ini. Mereka malah melepaskan para tawanan. Ketika tindakan Khalid ini sampai kepada Nabi Salla Allahu a’laihi wasallam, baginda Nabi Salla Allahu a’laihi wasallam bersabda, “Ya Allah, saya tidak bertanggung jawab atas tindakan Khalid.” Baginda mengulang ucapan ini sebanyak dua kali.

Begitu juga peristiwa yang dialami oleh Saiyidina Usamah ibn Zaid berdasarkan hadits yang diriwayatkan al- Bukhari dari Abi Dzibyan. Abi Dzibyan berkata, “Saya mendengar Usamah ibn Zaid berkata, “Rasulullah Salla Allahu a’laihi wasallam mengirim kami ke desa al-Huraqah. Kemudian kami menyerang mereka di waktu pagi dan telah mengalahkan mereka. Saya dan seorang lelaki Ansar mengejar seorang lelaki bani Dzibyan. Ketika kami berdua mengepungnya tiba-tiba dia mengucapkan, “La Ilaaha illallah”. Ucapan lelaki ini membuat temanku orang Anshor membatalkan niatnya untuk membunuh lelaki tersebut namun saya telah menikamnya dan diapun mati. Ketika kami kembali ke Madinah, Nabi Salla Allahu a’laihi wasallam telah mendengar pengkhabaran tentang tindakan pembunuhan yang saya lakukan. Baginda pun berkata, “ Wahai Usamah! Mengapa engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan “Laa Ilaaha illallah?!” “Dia hanya berpura-pura,” Jawabku. Nabi mengucapkan pertanyaannya berulang-ulang sampai-sampai saya berharap baru masuk Islam pada hari tersebut.

Dalam riwayat lain disebutkan bahawa Rasulullah Salla Allahu a’laihi wasallam berkata kepada Usamah, “Mengapa tidak engkau robek saja hatinya agar kamu tahu apakah dia berpura-pura atau tidak?”. Saiyidina Usamah berkata “Mulai saat itu saya tidak akan pernah lagi membunuh sesiapapun yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah”.

Saiyidina Ali radhi Allahu a’nhu pernah ditanya mengenai kelompok-kelompok yang menentangnya, “Apakah mereka kafir?”, “Tidak, mereka adalah orang yang menjauhi kekufuran,” jawab saiyidina Ali. “Apakah mereka kaum munafik?”. “Bukan, orang-orang munafik mengingat Allah hanya sesaat sedang mereka sentiasa mengingati Allah”. “jika demikian siapakah mereka?”. Saiyidina Ali menjawab, “Mereka adalah kaum yang terkena fitnah yang mengakibatkan mereka buta dan tuli”.


Sumber: Mafahim Yajibu an Tushokhah; Imam Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki

No comments: