Wednesday, June 29, 2016

ZAKAT FITRAH


Zakat Fitrah ialah harta yang wajib dikeluarkn oleh setiap mukalaf dan orang yang di bawah tanggungannya.

Daripada Ibnu Umar berkata, “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah memfardhukan Zakat Fitrah pada bulan Ramadhan dengan kadar satu gantang daripada tamar atau satu gantang daripada gandum ke atas setiap yang merdeka dan hamba, lelaki dan perempuan di kalangan orang-orang Islam”.

Wajib dgn 3 syarat:
1.         Islam dan merdeka, maka tidak wajib zakat atas orang kafir.

2.         Terbenam matahari pada hari akhir Ramadhan
Dikenakan zakat bagi orang yang meninggal dunia selepas terbenam matahari pada hari akhir Ramadhan. Tidak dikenakn zakat bagi bayi yang lahir selepas terbenam matahari pada hari akhir Ramadhan.

Tidak dikenakan zakat bagi orang yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari pada hari akhir Ramadhan. Dan dikenakn zakat bagi bayi yang lahir sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadhan.

Tidak wajib zakat atas orang yang memeluk agama Islam sesudah terbenam matahari pada akhir Ramadhan dan tanggungan isteri yang dinikahi selepas terbenam matahari pada akhir Ramadhan.

Kesimpulanya, wajib keluarkan zakat bagi orang yang hidup pada dua tempoh masa iaitu pada masa Ramadhan dan masa Syawal.

3. Memiliki harta yang melebihi keperluan diri dan tanggungannya
Harta dikira melebihi keperluan jika cukup untuk perbelanjaan diri dan tanggunganya pada hari raya. Anak yang sudah baligh dan mampu bekerja tidak dikira sebagai di bawah tanggungan.

Jenis Dan Kadar Bayaran Zakat Fitrah
Jenis zakat yang dikeluarkan ialah berdasarkan makanan asasi sesebuah negeri seperti beras. Kadar yang dikeluarkan ialah satu gantang (4 cupak) Baghdad bersamaan timbangan metrik 2.60 kilogram (2600 gram). Nilai bagi kadar ini adalah berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada harga beras yang dimakan oleh kebanyakan penduduk Islam di sesebuah negeri.

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah
Waktu Harus: Sepanjang bulan Ramadhan bermula dari awal bulan Ramadhan sehingga akhir bulan Ramadhan.

Waktu Wajib: Selepas terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan.

Waktu Afdhal/Sunat: Selepas solat Subuh pada hari akhir Ramadhan sehingga sebelum mengerjakan sembahyang sunat Aidil Fitri.

Waktu Makruh: Selepas sembahyang sunat Aidil Fitri sehingga sebelum terbenam matahari.

Waktu Haram: Selepas terbenam matahari pada hari raya Aidil Fitri. Berdosa jika terbenam matahari pada hari raya tapi masih tdk kluarkn zakat dan wajib qadha.

Tempat Zakat Fitrah Dikeluarkan
Terdapat dua pandangan, pertama ialah di negeri (tempat) harta itu berada sama seperti zakat harta. Pendapat yang paling sahih ialah di negeri orang yang mengeluarkan harta berada. Dalam Mazhab Syafie, zakat fitrah wajib ke atas seseorang bila bermulanya malam raya dan waktu 'wajib zakat fitrah' ini berakhir sebelum Maghrib hari raya pertama. 

Dalam keadaan ini, yang diambil kira ketika mengeluarkan zakat fitrah ialah tempat di mana seseorang itu berada pada waktu zakat fitrah wajib ke atasnya (iaitu malam raya sehingga sebelum Maghrib Hari Raya pertama). Ini kerana, zakat fitrah berkait dengan 'badan' (diri seseorang mukallaf-zakat badan) maka pembayarannya dibuat di tempat di mana 'badan' itu berada.

Syaikh al-Qaradhawi menyatakan  : “Maka [setiap] muslim [perlu] membayar zakat fitrah di negeri yang dia menemui malam pertama [bulan] Syawal (malam raya). Ini kerana, sebab zakat [fitrah] ini [menjadi wajib], bukannya puasa. Sebab [ia menjadi wajib] ialah [munculnya Hari Raya] Aidil Fitri. Dengan sebab itu, disandarkan [zakat ini] kepadanya (Hari Raya Aidil Fitri) dan dinamakan 'zakat al-fitr' (zakat Hari Raya Aidil Fitri).”

Namun bukan menjadi kesalahan mengeluarkan zakat fitrah di tempat lain pada waktu lebih awal, perkara ini cuma dari segi keutamaan sahaja.

Zakat Fitrah Dalam Bentuk Wang Tunai
Menurut Syeikh Dr. Ali Jum’ah, boleh membayar zakat fitrah dalam bentuk wang tunai. Al-Hasan al-Basri berkata, “Boleh memberikan Dirham dalam zakat Fitrah”. Meriwayatkan dari Zuhair berkata: Saya mendengar Abu Ishaq berkata, “Saya bertemu dengan mereka, mereka membayar zakat Fitrah dalam bentuk Dirham senilai harga makanan”

Pada zaman dahulu yang masih menggunakan sistem barter, iaitu berlaku tukar-menukar transaksi jual beli. Walau bagaimanpun pada zaman kita sekarang ini transaksi jual beli  dengan wang adalah menjadi keutamaan. Mengeluarkan zakat Fitrah dalam bentuk wang tunai lebih utama untuk memberikan kemudahan kepada fakir miskin untuk membeli apa saja yang mereka inginkan pada hari raya. Dan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan asasi lebih utama jika makanan sukar diperolehi atau lebih penting dari wang tunai, ini kerana setiap orang berbeza-beza keperluanya.

Hukum Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Pembayaran Elektronik
Hukum menggunakan kaedah pembayaran zakat fitrah melalui pembayaran elektronik adalah harus, sama ada melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) secara prabayar atau pascabayar adalah harus, melalui Internet, mesin ATM dan e-Debit. Pihak yang menyediakan khidmat ini bertindak sebagai wakil bagi pihak amil bagi mengutip zakat.

Niat Membayar Zakat
Membayar fitrah dengan wang adalah TIDAK SAH mengikut MAZHAB SYAFIE jika diniatkan wang menjadi zakat fitrah seperti diniatkan “Wang ini fitrah yang wajib atasku, bagi diriku dan orang-orang tanggunganku”. Tetapi HARUS digantikan makanan dengan wang dan hendaklah diniatkan seperti berikut: “Wang ini ialah ganti beras fitrah yang wajib atasku, bagiku dan (orang-orang) tanggunganku pada tahun ini".
Wallahualam.


Sumber: Fiqhul Manhaji; Majlis Agama Islam Negeri Johor(http://www.maij.gov.my/); Syekh DR. Ali Jum’ah, Al-Bayan li ma Yusyghil al-Adzhan; Ustaz Abdul Somad, Fatwa 20 Ramadhan; Fatwa Zakat Negeri Selangor; http://al-fanshuri.blogspot.com; http://warisan-semasa.blogspot.my/;

No comments: