Wednesday, April 13, 2016

NOTA AKIDAH - SIFAT ALLAH TA'ALA


Sifat Allah terlalu banyak tidak terhitung. Namun hanya ada 20 sifat yang wajib dipelajari setelah dikaji secara mendalam oleh ribuan ulama sejak ratusan tahun yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.

Sifat 20 terbahagi kepada empat (4) bahagian.
1. Sifat Nafsiyiah
2. Sifat Salbiyiah
3. Sifat Ma'ani
4. Sifat Ma'nawiyah.

Sifat Nafsiyah ada 1 sahaja iaitu sifat wujud Allah ta'ala.

Sifat Salbiyiah ada 5:
1. Qidam
2. Baqa
3. Mukhalafatuhu lil hawadith
4. Qiyamuhu binafsihi
5. Wahdahniyah

Sifat Ma'ani ada 7:
1. Qudrah
2. Iradah
3. Ilmu
4. Hayah
5. Sama'
6. Basar
7. Kalam

Sifat Ma'nawiyah ada 7:
1. Qadirun
2. Muridun
3. Ilmun
4. Hayyun
5. Sami'un
6. Basirun
7. Mutakallim


No comments: