Friday, March 25, 2016

NOTA AKIDAH - DEFINISI ILMU TAUHID DAN IKHLAS

Ilmu
Bermaksud mendapatkan/memahami sesuatu perkara secara hakikatnya(yang sebenarnya). Lawan bagi ilmu adalah jahil(tidak mengetahui).


Jahil
Jahil ada dua jenis

1. Orang yang tidak mengetahui dan dia sedar dirinya jahil. 

2. Orang tidak mengetahui dan dia tidak sedar yang dia dalam keadaan jahil.


Ilmu Tauhid
Ilmu ini adalah ilmu yang paling utama, tauhid menjadi asas agar segala amalan diterima Allah. Wajib bagi setiap orang yang cukup syarat mempelajarinya dengan maksud mendapat pahala bagi orang yang mempelajarinya dan berdosa meninggalkannya(tidak mahu mempelajarinya).

Wajib mengetahui perkara akidah dan dalil-dalilnya secara umum bagi orang yang tidak mampu(tiada keupayaan mengkaji) dan secara terperinci bagi orang yang mampu(berkeupayaan mengkaji). Keyakinan akan kewujudan Allah itu memerlukan kita mengenal Allah dan mengenal Allah itu melalui ilmu tauhid. Ilmu tauhid membersihkan hati dari keraguan terhadap agama, menjadi benteng dari pemahaman yang sesat, khurafat, dan syirik serta terhindar dari tertipu dengan bisikan syaitan.

Dengan mempelajari ilmu tauhid dapat menetapkan akidah dalam diri yang diperolehi dari dalil-dalil/bukti bersumberkan dari al-Quran, as-Sunnah dan akal yang diyakini dan dapat mengenal Allah SWT serta mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Perbincangannya berkaitan dengan zat (diri) Allah SWT, zat para Rasul, perkara yang mungkin (boleh berlaku dan boleh tidak berlaku) dan perkara samiyyat (perkara diceritakan tetapi tidak pernah dilihat)

Ilmu ini disusun oleh Abu Hasan al-Asyari dan Abu Mansur al-Maturidi serta pengikut mereka berdua.


Ikhlas
Melakukan sesuatu perkara dengan mengharap balasan dari Allah SWT. Ikhlas ada pada 3 bahagian.
  1. Melakukan sesuatu kerana patuh pada suruhan dan larangan Allah
  2. Mengharapkan pahala/ganjaran dan selamat dari seksa/bencana/azab
  3. Mengharap Allah memuliakan kita di dunia dan dijauhkan dari bencana di akhirat

No comments: