Thursday, March 24, 2016

NOTA AKIDAH - NABI DALAM ISLAM


Nabi ialah manusia dari jenis lelaki dari keturunan Adam alaihissalam yang merdeka (bukan hamba), diberikan wahyu syarak untuk diamalkan dan tidak diperintah untuk disampaikan.

Tidak menjadi Nabi dari kalangan wanita, hamba, orang yang buruk akhlak, kanak-kanak, jin dan malaikat.

Sebahagian Nabi diceritakan dan sebahagian lagi tidak diceritakan.

Manakala bagi Rasul bezanya adalah diperintahkan ntk menyampaikan wahyu. Semua Rasul adalah Nabi dan bukan semua Nabi adalah Rasul.

No comments: