Tuesday, August 23, 2016

HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA ANSURAN


Sebahagian penjual emas menamakan kaedah ini sebagai pelan pembayaran mudah, apa sahaja namanya tetap dikira sebagai secara ansuran berdasarkan kaedah jual beli yang dilakukan.
Sebagi contoh pembelian emas dibayar setiap bulan secara ansuran selama empat bulan. Selepas tempoh empat bulan dan bayarannya selesai barulah emas tadi diserahkan kepada pembeli.

Tidak Bertepatan Dengan Syarak
kaedah pembayaran secara ansuran tidak bertepatan dengan syarak kerana wujud penangguhan bayaran dan serahan emas dalam pembelian. Ini kerana akad pembelian telah berlaku ketika pembayaran pertama dibuat dengan harga semasa pada waktu tersebut.

Rasulullah Sollallahu alaihi wasalam bersabda: “(Jual beli atau pertukaran) Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, hendaklah dengan kadar yang sama (timbangan atau sukatan), dan hendaklah beserta penyerahan bersama/serentak (oleh kedua-dua pihak). Sekiranya ia berlainan jenis, maka berjual belilah sebagaimana yang anda mahu jika dibuat secara penyerahan dari tangan ke tangan (oleh kedua-dua pihak)”. (HR. Muslim)

Kaedah Yang Dibolehkan
Namun jika bayaran yang dilakukan itu adalah merupakan simpanan amanah dan akad dimeterai pada bayaran terakhir dan emas juga diserahkan ketika bayaran terakhir maka urus niaga ini dikira sah. Ini kerana bayaran pada setiap bulan selama tiga bulan itu adalah simpanan bukan pembelian, pembelian berlaku pada bayaran bulan keempat. Dalam hal ini, apabila ‘bayaran’ penuh dibuat, pembeli hendaklah diberikan hak penuh sebagai pembeli samada untuk meneruskannya atau tidak.

Sumber: International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Analisis Syariah Terhadap Produk-Produk Pelaburan Emas Di Malaysia.


No comments: